Kịch bản video 04 ĐIỂM MỚI VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/01/2021

Kể từ ngày 01/01/2021, luật doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các quy định liên quan đến con dấu doanh nghiệp có nhiều điểm mới đáng kể so với Luật Doanh nghiệp 2014,

1.

Đầu tiên

Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức Công nhận chữ ký số là dấu của doanh nghiệp.

Đây là nội dung hoàn toàn mới so với luật doanh nghiệp 2014

Như vậy con dấu của doanh nghiệp được ghi nhận tồn tại dưới 2 hình thức:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Nếu bạn chưa biết thì Chữ kí số là một dạng chữ ký điện tử được mã hóa các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp

dùng để ký thay cho chữ kí trên các loại văn bản và tài liệu số

thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet.

Việc đưa chữ ký điện tử làm dấu của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong việc sử dụng dấu thay vì chỉ sử dụng con dấu khắc như hiện nay.

2. 

Điểm đổi mới thứ hai là Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.

Nếu như trước đây, theo quy định của luật doanh nghiệp 2014

trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này.

Đồng nghĩa với việc từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3.

Doanh nghiệp được quyền tự quyết đối với nội dung con dấu

Trước đây Luật Doanh nghiệp 2014 quy định

doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu

nhưng nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Đến Luật Doanh nghiệp 2020, quy định bắt buộc về thông tin thể hiện trong nội dung con dấu đã bị bãi bỏ.

nghĩa là doanh nghiệp được quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

Không những vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 còn trao cho doanh nghiệp quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp

(nội dung này chưa được ghi nhận trực tiếp trong Luật Doanh nghiệp 2014).

Có thể thấy với các quy định mới này, doanh nghiệp đang dần làm chủ con dấu của chính mình.

Thay đổi liên quan đến việc quản lý, lưu trữ và sử dụng con dấu

Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Đến Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc quản lý và lưu giữ con dấu còn được thực hiện theo quy định của điều lệ công ty, hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 093.1111.060
Đặt lịch hẹn tư vấn